Ed Puzzle

EdPuzzle is een gratis tool waarmee video's kunnen worden ingekort en voorzien van geluidopnames, open vragen, meerkeuzevragen en commentaar. 

Links

EdPuzzle