Kahoot

Kahoot is een tool waarmee je alle studenten actief krijgt. Het is een interactieve game dat als bijvoorbeeld een quiz zo in de klas gespeeld kan worden. Het werkt op elk device. Dit maakt dat het gemakkelijk te gebruiken is als student-response systeem. De gegeven antwoorden worden getoond op groot scherm.