Popplet

 

Popplet is een tool die helpt om structuur aan te brengen in leerstof en die leerstof op een overzichtelijk wijze in beeld te brengen. Met Popplet kunnen op snelle en eenvoudige wijze zogenaamde Popplets gemaakt worden. Een Popplet is een canvas waarop gegevens op een gestructureerde, visueel aantrekkelijke manier zijn weergegeven. Zo’n Popplet, een soort mindmap, is opgebouwd uit vakjes, die met verbindingslijnen met elkaar zijn verbonden.

Links

Popplet