Vlog 29 (1 februari 2018)

Op 31 januari en 1 februari vonden de tweede vaandelsdragers plaats. De dagen richten zich deze keer op kennisdeling en het uitdiepen van de Stem van de Student. Aan de hand van de uitkomsten zetten de vaandeldragers actie-onderzoek in om zodoende de invloed op de sense of belonging van studenten in beeld te brengen.