a Day in the Life

De studenten krijgen de opdracht om een dag uit het leven van een beroepsbeoefenaar uit te beelden middels een fotostrip. Hoe ziet een reguliere werkdag voor een bepaald beroepsbeoefenaar er uit? De docent kan het type beroepsbeoefenaar die in beeld gebracht moet worden toewijzen aan de student. De student kan er voor kiezen om middels bronnen op het internet te achterhalen hoe een dag uit het leven van de beroepsbeoefenaar er uit ziet, maar kan ook een beroepsbeoefenaar benaderen en deze interviewen. De fotostrip kan samengesteld worden uit foto’s uit tijdschriften, maar kan ook gemaakt worden met foto’s welke de student zelf maakt van een daadwerkelijke beroepsbeoefenaar. Het leukste is om diverse functies binnen een bepaalde beroepsgroep in beeld te laten brengen in één klas. Op deze manier krijgen de studenten inzicht in de verschillende functies die er binnen een organisatie kunnen zijn. Laat de studenten deze ook met elkaar uitwisselen door de fotostrips door de klas op te laten hangen. Geef de studenten eventueel de opdracht om elkaars strips te beoordelen. De strip met de hoogste punten krijgt een klein prijsje.

21st Century Skills

Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie