Brainstorm

Bij binnenkomst in het lokaal staat het onderwerp van de les op het bord. De studenten wordt gevraagd het eerste begrip dat in hen opkomt op het bord te schrijven. Dit kan door iedere student apart naar het bord te laten komen. Dit kan ook door iedere student het begrip te laten noemen en de docent het begrip op het bord te laten schrijven.
Dit kan ook door een digitale tool als Padlet of de wordcloud functie van Mentimeter te gebruiken. Op deze manier kunnen studenten middels hun smartphone of laptop het begrip naar een gedeeld prikbord toe sturen. Zodra alle woorden op het bord zijn geschreven is het aan de docent om verschillende woorden uit de ontstane woordenwolk te halen en deze met de klas te bespreken. Wat betekent dit begrip en wat heeft deze te maken met het onderwerp? Wissel hierbij af tussen zeer belangrijke begrippen en minder belangrijke begrippen. Op deze manier leren de studenten een goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaak te maken.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie