Brainstorm carrousel

Bij binnenkomst in het lokaal ziet de student verschillende flaps welke door de gehele ruimte zijn opgehangen. Op iedere flap staat een kernbegrip welke uit de lesstof komt die de komende les(sen) behandeld zal worden. De studenten krijgen de opdracht om bij ieder kernbegrip een woord op te schrijven dat zij associƫren met het kernbegrip. Dit kan zowel individueel als in groepjes. Wanneer er in groepjes gewerkt wordt kunnen de studenten een minuut per flap krijgen en samen zoveel mogelijk worden opschrijven die zij kunnen verzinnen. Wanneer de studenten individueel zaken mogen opschrijven is het niet wenselijk om een strakke tijdslimiet op te stellen. Geef studenten in dit geval de ruimte om rustig na te denken over welke woorden zij associƫren met de genoemde kernbegrippen. Zodra overal iets is opgeschreven kunnen de flaps en de zaken die zijn opgeschreven doorgenomen worden met de gehele klas.

21st Century Skills

Creatief denken
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie