Cold Case

De studenten krijgen een (fictieve) cold case voorgeschoteld: een situatie die zich in het verleden heeft voortgedaan binnen een bepaald vakgebied, maar waar in eerste instantie geen passend antwoord op werd gevonden. De docent formuleert de vraag die in deze cold case centraal stond. De studenten verdiepen zich in groepjes in de vraag, maar ook in de oplossing die uiteindelijk niet bleek te werken. In eerste instantie is het de vraag aan de studenten om te analyseren waarom deze eerste oplossing niet bleek te werken. Hierbij maken zij gebruik van diverse bronnen. De analyse wordt met de rest van de klas gedeeld.
Zodra de studenten hun analyses hebben uitgewisseld gaan zij op zoek naar een juiste oplossing voor de cold case. Hierin nemen zij de analyse van de foutieve oplossing mee.
De studenten wisselen hun oplossingen klassikaal met elkaar uit. Zodra deze met elkaar gedeeld zijn is het aan de docent om de juiste oplossing te delen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie