De Ansichtkaart

Ieder student krijgt een ansichtkaart welke ze moeten sturen aan een familielid, net alsof ze op vakantie zijn. Op de ansichtkaart moeten ze kort samenvatten wat ze deze les(sen) hebben meegemaakt. Wat de hoogtepunten waren, maar ook wat de dieptepunten waren. Naast het korte verhaal moeten de studenten ook een temperatuur aangeven en een tekeningetje voor het bijpassende weer. Vonden zij het bijvoorbeeld een fantastische les, dan zal er een zonnetje met 30 graden getekend worden. Vonden zij de les niet leuk, dan tekenen de studenten een regenwolk met 10 graden als temperatuur.
Het is de bedoeling dat de student op een zo’n eerlijk mogelijke manier de kaart sturen alsof zij deze ook echt naar een bekend familielid zouden toesturen. Na het invullen worden de kaarten aan de docent overhandigd. Deze heeft vervolgens een goed inzicht in hoe de studenten de les hebben ervaren.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie