De beginmeting

De studenten vinden bij binnenkomst een toets op hun tafel. Deze toets bestaat uit vragen die betrekking hebben op voor de studenten nieuwe inhoud. De studenten krijgen de opdracht om de toets zonder voorbereiding te maken. De toets kan bestaan uit één of twee inzichtvragen of uit enkele meerkeuzevragen. Maak de toets niet te moeilijk en verzeker de studenten dat deze toets niet meetelt. Geef de studenten enkele minuten voor het beantwoorden van de vragen. Zodra deze tijd verstreken is mogen de studenten in tweetallen hun antwoorden vergelijken. Belangrijk is dat de studenten hierbij bespreken waarom zij voor dit antwoord hebben gekozen. Na het overlegmoment deelt de docent de juiste antwoorden op de vragen. Dit kan middels een antwoordenblad of klassikaal. Iedere student deelt vervolgens hoeveel vragen zij goed hadden. Geef als docent de studenten die een antwoord goed hadden de kans om klassikaal uit te leggen waarom zij voor dit antwoord hebben gekozen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie