De Expert aan het Woord

Experts zijn tegenwoordig een stuk makkelijker te benaderen dan in het verleden. Door netwerksites als Twitter en LinkedIn is het erg gemakkelijk om contact te leggen met een expert in een bepaald gebied. In deze werkvorm is het de bedoeling dat de studenten een interview houden met een expert. Door deze te interviewen kunnen zij aan informatie komen over een bepaald onderwerp. De experts kunnen informatie vaak in zeer waardevolle context plaatsen. Om deze werkvorm te laten slagen is het goed om met de studenten eerst enkele interviewtips door te nemen. Waar moeten zij aan denken wanneer ze iemand interviewen? Hoe kunnen zij hun interview het beste vastleggen en welke vragen stel je aan iemand? Laat de studenten bijvoorbeeld een filmpje maken van het interview of laat ze het interview uitwerken alsof het in een tijdschrift komt te staan. Laat de studenten elkaars interviews uitwisselen. Mocht het voor studenten moeilijk zijn om experts te vinden dan zou u als docent ook uit uw eigen netwerk experts op school kunnen uitnodigen welke de studenten vervolgens kunnen interviewen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie