De Klant Vraagt

Bij binnenkomst worden de studenten geconfronteerd met een situatie. Zo kan er in de lesruimte bijvoorbeeld een motorrijder staan die aangeeft dat zijn motor defect is, of een patiƫnt die met bepaalde klachten op consultatie komt. In elk geval is er een duidelijke vraag vanuit een klant (dit kan ook de docent zijn in een rol als klant) om een bepaald probleem op te lossen. De klant formuleert zijn probleem en de studenten krijgen in groepjes de opdracht om op zoek te gaan naar een oplossing voor het probleem. De studenten mogen hierbij allerlei bronnen inschakelen: de expertise van de docent, boeken, het internet, etc. Ook mogen zij tussendoor vragen stellen aan de klant. De studenten krijgen een bepaalde tijd om met een oplossing te komen. Zodra deze tijd voorbij is presenteert iedere groep aan de klas welke oplossing zij in gedachten hebben. Wanneer iedere groep zijn oplossing heeft gepresenteerd wordt er in de klas gestemd welke oplossing iedereen het beste lijkt. Studenten mogen hierbij niet stemmen op de oplossing welke hun eigen groep heeft voorgedragen. Wanneer de klas eenduidigheid heeft bereikt zal de oplossing toegepast worden door de groep die hem heeft voorgedragen. De klas observeert of de oplossing het gewenste resultaat oplevert. Vervolgens wordt met de gehele klas geƫvalueerd of de oplossing werkte en waarom deze wel of niet werkte.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie