De leerling als docent

In deze werkvorm is het de bedoeling dat de studenten de rol van de docent overnemen. De student krijgt de opdracht om een les voor te bereiden inclusief opening, uitleg, verwerkingsopdracht en afsluiting. De docent verdeelt verschillende onderwerpen over verschillende groepjes. Het is aan deze studenten om een les rondom dit onderwerp op te stellen. De les mag korter zijn dan de reguliere lessen die de studenten krijgen. Doorgaans is het verstandig om de studenten een “les” te laten verzorgen van 20 tot 30 minuten. In deze les moet een duidelijke start en afsluiting zitten. Daarnaast moet er een stukje uitleg verzorgd worden evenals een verwerkingsopdracht welke door alle studenten gemaakt kan worden. Zodra de les is afgelopen is het waardevol om de door de studenten verzorgde les met de gehele groep te evalueren. Wat vonden de overige studenten van de les? Wat hebben zij opgestoken van de les? Wat vonden zij van de medestudent als docent? Welke tips kunnen zij de medestudent geven?

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie