De leestafel

Bij binnenkomst heeft de docent een aantal tafels tegen elkaar aangeschoven. Op deze tafels liggen allerlei boeken en tijdschriften met daarin artikelen of teksten over een bepaald onderwerp. De studenten krijgen de opdracht om een tijdschrift of boek van de leestafel te pakken. De bedoeling is dat zij allemaal één of meerdere artikelen of hoofdstukken lezen en hier een korte samenvatting van maken welke ze met de klas delen. Studenten kunnen tussentijds eerst in groepjes hun bevindingen delen en in het groepje op zoek gaan naar overeenkomsten. Op deze manier zullen er discussies plaatsvinden over de gelezen artikelen en teksten waardoor de lesstof ook meer voor de studenten zal gaan leven. Het is ook mogelijk om een digitale leestafel aan te maken door verschillende online artikelen te delen. Het nadeel hiervan is echter dat meerdere studenten hetzelfde artikel kunnen kiezen. Daarnaast kan het voor de leesvaardigheden van de studenten goed zijn om in tijdschriften of boeken te duiken.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie