De Powerpoint Playback

De docent heeft een PowerPoint voorbereidt welke hij anders zou gebruiken bij zijn eigen uitleg. Deze PowerPoint bestaat uit zo weinig mogelijk tekst en uit zoveel mogelijk plaatjes. De docent gaat echter niet zelf de uitleg geven, maar geeft de studenten de opdracht om bij iedere slide een uitleg van enkele zinnen te verzinnen. Welk logische verhaal hoort bij de slides? De studenten worden in groepjes verdeeld en krijgen een uitdraai van de PowerPoint uitgereikt. Zij moeten een uitleg verzinnen welke bij de slides aansluit. Deze uitleg werkt de groep per slide uit. Zodra ieder groepje een uitleg heeft verzonnen krijgt iedere groep de opdracht om de uitleg voor de klas te vertellen. Pas na de laatste presentatie vertelt de docent welke uitleg het beste aansloot bij de originele uitleg. Vervolgens deelt de docent de originele uitleg met de klas. Dit kan in papiervorm, maar ook door een filmpje van de originele uitleg met de klas te delen als huiswerk of naslagwerk.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven