De Random Vragen Bingo

De docent heeft enkele vragen voorbereid en al deze vragen gekoppeld aan een cijfer. De studenten krijgen allemaal een unieke bingokaart met daarop verschillende cijfers en met in ieder vakje voldoende ruimte om te schrijven. De docent trekt vervolgens, net als bij een gewoon bingo-spel cijfertjes welke op de kaarten kunnen worden afgestreept. Echter: bij ieder cijfer hoort een vraag. Wanneer het cijfer bij een student op de bingokaart staat moet hij ook de vraag die bij dit cijfer hoort beantwoorden.
De docent trekt bijvoorbeeld het cijfer 9 en stelt de vraag die bij dit cijfer hoort. Het cijfer staat bij een student op zijn bingokaart. Deze student moet de vraag dus beantwoorden op zijn blad. Zodra een student bingo heeft mag hij naar voren komen. De docent checkt niet alleen of de cijfers kloppen, maar kijkt ook de antwoorden op de vragen na. Pas wanneer alle cijfers kloppen en alle antwoorden goed zijn heeft de student gewonnen. Door de vragen aan de gehele klas voor te lezen krijgen alle studenten de vragen te horen. Ze hoeven ze wellicht niet allemaal te beantwoorden, maar door de vragen toch aan hen voor te lezen worden zij wel getriggerd om over het goede antwoord na te denken.

21st Century Skills

Kritisch denken
Probleem oplossen
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Werk exploratie