De Toetsvraag

Iedere student krijgt de opdracht om één toetsvraag te verzinnen over hetgeen er deze les is behandeld. Het is aan de docent om te bepalen wat voor een vraag het moet zijn. Bijvoorbeeld een vraag waarin kennis moet worden gereproduceerd of een probleem wat om een oplossing vraagt. Daarnaast is het aan de student om te bepalen of hij voor een open vraag of een multiplechoice vraag kiest. Wanneer alle studenten een vraag hebben gemaakt neemt de docent alle vragen in. De docent kan ervoor kiezen om direct at random enkele vragen uit te kiezen en aan de klas voor te leggen of om de vragen daadwerkelijk op de toets terug te laten komen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Probleem oplossen
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Werk exploratie