De uitlegpuzzel

Een groepje van vier studenten krijgt een envelop met een aantal kaartjes. Op de kaartjes staan stukjes tekst. De studenten lezen hun kaartjes voor aan de andere groepsleden. De anderen moeten goed luisteren, ze mogen de kaartjes niet zien. Wanneer iedereen verteld heeft wat er op zijn kaartje staat, gaan de studenten proberen de kaartjes in de goede volgorde te leggen. Elke leerling moet aan het einde het gehele verhaal kunnen vertellen. Bij de klassikale nabespreking wijst de docent per groepje één student aan die het verhaal navertelt of samenvat.
De docent kan ieder groepje een verschillend verhaal geven. Deze aparte verhalen kunnen ook weer een geheel vormen. Wanneer iedere groep zijn verhaal heeft verteld kan er met de gehele klas gekeken worden in welke volgorde de verschillende verhalen gezet zouden moeten worden om tot een logisch lopend verhaal te komen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie