Door de war

De studenten krijgen een informatieve tekst aangeleverd welke in stukken is geknipt. Het is aan de studenten om de tekst in de goede volgorde te leggen. Dit kan in oplopende moeilijkheid. Het opknippen van verschillende alinea’s zal makkelijker terug te herleiden zijn naar een goedlopende tekst, dan het opknippen van kortere stukken tekst. De studenten zullen de tekst dan een stuk kritischer moeten lezen om hier een goedlopende tekst van te maken. Deze werkvorm kan natuurlijk ook toegepast worden op een video of een audiofragment. Knip deze in verschillende segmenten en geeft studenten de opdracht om deze in de juiste vorm te zetten. Door deze werkvorm toe te passen worden studenten gedwongen om een tekst, video of audiofragment op een kritische manier te bekijken. Zij zullen de diverse segmenten meerdere keren lezen, bekijken of beluisteren waardoor de kans groot is dat de informatie ook langer blijft hangen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven