3-2-1

Aan het einde van de les krijgen alle studenten een blad. Hierop staan de volgende vragen: Schrijf drie zaken op die je deze les hebt geleerd, 2 dingen die je interessant vond en 1 ding waar je nog een vraag over hebt. Op deze wijze evalueren de studenten de les voor zichzelf. Laat de student dit blad bij de docent inleveren. De docent krijgt op deze manier een goed overzicht van de zaken die de studenten deze les hebben geleerd, interessant vonden en waar zij nog vragen over hebben. Het kan ook zeer waardevol zijn om de studenten deze bladen voor zichzelf te laten bewaren. Overhandig deze bladen aan het begin van de volgende les dan ook weer terug aan de studenten zodat zij kunnen zien wat zij vorige les geleerd hadden en waar zij nog vragen over hadden. Laat de studenten deze bladen goed bewaren (bijvoorbeeld in een portfolio) zodat zij hun eigen studievoortgang in de gaten kunnen houden.

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie