Een foto zegt meer dan duizend woorden

De docent heeft aan het einde van de vorige les de opdracht aan de studenten gegeven om een afbeelding te zoeken die past bij het onderwerp van de volgende les. Deze afbeelding mag geen tekst bevatten. Het mag gaan om een tekening of een foto. Laat de studenten de foto’s uitprinten en meenemen naar de les. Aan het begin van de les verdeeld de docent de klas in verschillende groepjes van ongeveer 4 studenten. Iedere student krijgt de opdracht om één minuut over zijn afbeelding te vertellen en waarom hij voor deze afbeelding heeft gekozen in relatie tot het onderwerp. Na één minuut is het tijd om te wisselen naar de volgende groepsgenoot, totdat alle groepsgenoten aan de beurt zijn geweest.

21st Century Skills

Creatief denken
Communiceren
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden
ICT-basisvaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie