Flipping the Classroom

Traditioneel gezien wordt in de lessen informatie aan de studenten overgedragen, vervolgens krijgen zij opdrachten welke ze thuis moeten uitvoeren. Bij Flipping the Classroom worden deze twee omgedraaid. De studenten bereiden de les voor door informatie tot zich te nemen door middel van het bekijken van een video, het lezen van een boek of artikel of op een andere wijze. Vervolgens gaan de studenten in de les aan de slag met een verwerkingsopdracht. De docent is er om de studenten te ondersteunen bij het maken van deze opdracht. Vele docenten kiezen er bij deze werkvorm voor om de uitleg die zij traditioneel voor het bord gaven op te nemen middels een video en deze aan de studenten te laten zien als voorbereiding.

21st Century Skills

Kritisch denken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie