Geslaagd voor de les

De studenten gaan allemaal op hun plek zitten. De docent heeft een groot aantal vragen voorbereid welke over de inhoud van de les gaan. De docent stelt de eerste vraag. De student die als eerste zijn hand op steekt krijgt de beurt toegewezen. Wanneer de student de vraag goed heeft beantwoord mag hij het klaslokaal verlaten. Dit wordt herhaald totdat alle studenten een vraag goed hebben beantwoord en het klaslokaal hebben verlaten.
Wanneer een student een vraag verkeerd heeft beantwoord mag hij het lokaal niet verlaten en moet hij een beurt overslaan.
Er kan voor gekozen worden om deze werkvorm in 5 minuten te laten plaatsvinden. De studenten die de vragen goed hebben beantwoord mogen de les verlaten. Mochten er wanneer de les ten einde is nog steeds studenten zijn die geen vraag goed beantwoord hebben, dan mag u hen de les laten verlaten. U zou er ook voor kunnen kiezen om deze studenten een korte opdracht mee te geven welke zij voor aanvang van de volgende les dienen in te leveren.

21st Century Skills

Kritisch denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie