Handleiding

Bij deze werkvorm is het de bedoeling dat studenten individueel of in een groepje een handleiding gaan schrijven voor een persoon die geheel nieuw in een bepaalde situatie terecht komt. Dit kan zijn dat een persoon voor het eerst een bepaald apparaat moet gaan gebruiken, een bepaald meubel in elkaar moet zetten of een bepaalde situatie moet doorlopen. Het is de bedoeling dat de studenten zich zo goed mogelijk in de situatie van de onervaren persoon proberen in te leven. Vanuit dit oogpunt moeten zij een stappenplan opzetten. Welke stappen moet deze persoon doorlopen om tot een succesvol eindresultaat te komen? Na het opstellen van het stappenplan kunnen de studenten nadenken over de vorm waarin zij de handleiding willen uitvoeren. Doen zij dit door middel van tekst, foto’s of een video? Wanneer dit bedacht is het aan de studenten om de handleiding daadwerkelijk te gaan vormgeven. Zodra iedereen zijn handleiding af heeft kunnen deze uitgewisseld worden. Laat de studenten vervolgens elkaars handleiding doorlopen om zodoende tot een succesvol resultaat te komen. Hebben er zich tijdens het doorlopen van de handleiding en het uitvoeren hiervan geen problemen voortgedaan? Dan is de handleiding goed gelukt. Zijn er wel degelijk problemen voortgekomen? Dan zullen er aanpassingen aan de handleiding gemaakt moeten worden.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie