Het Klokhuis

In deze werkvorm krijgen groepjes studenten de opdracht om een Klokhuis aflevering van 10 minuten te maken over het onderwerp welke afgelopen weken is behandeld. De informatie moet op een laagdrempelige manier uitgelegd worden zodat deze te begrijpen is voor leerlingen uit groep 7/8 uit het basisonderwijs. Alvorens de studenten gaan filmen moeten ze goed nadenken over het script. Daarnaast moeten ze nadenken over wie zij in de aflevering aan het woord willen laten komen en op welke locatie er gefilmd zal worden. Laat de studenten een plan maken waarin zij nadenken over deze zaken en over de verschillende vragen die zij aan bod willen laten komen. Dit plan kan de docent goedkeuren alvorens er gefilmd mag worden. Zodra alle Klokhuis afleveringen klaar zijn kan er een sessie georganiseerd worden waarbij alle studenten de verschillende afleveringen kunnen bekijken.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie