High Five

De studenten krijgen een blad en tekenen de omtrek van hun hand. Bij iedere vinger krijgen zij een opdracht. Bij de duim schrijven zij op wat zij goed vonden aan deze les. Bij de wijsvinger schrijven zij op wat zij met de informatie gaan doen die zij hebben geleerd. Bij de middelvinger schrijven zij op wat ze niet goed vonden aan de les. Bij de ringvinger schrijven zij op wat hen waarschijnlijk het meeste zou bijblijven van deze les en bij de pink schrijven zij op waar zij nog iets meer over zouden willen leren. Wanneer de studenten dit hebben ingevuld leveren zij deze handafdruk in bij de docent. Deze krijgt op deze manier een duidelijk inzicht in hoe de studenten de les hebben beleefd.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven