Hotball

De studenten gaan in een kring staan. De docent heeft een (tennis)bal vast en geeft aan welk onderwerp deze les behandeld zal worden. Het is de bedoeling dat de bal overgegooid gaat worden van student naar student. De student die de bal ontvangt en vastheeft moet een begrip, woord of persoon noemen welke te maken heeft met het onderwerp dat deze les besproken wordt. Als extra spelelement kan er een tijdslimiet gezet worden op het geven van een antwoord. Heeft de student binnen tien seconden geen antwoord gegeven, dan is deze af en moet hij gaan zitten. Ook kan het element ingebracht worden dat de bal binnen één ronde niet twee keer bij dezelfde student terecht mag komen. Daarnaast mag er geen twee keer hetzelfde begrip, woord of persoon genoemd worden. Op deze manier moeten de studenten alert blijven.

21st Century Skills

Creatief denken
Communiceren
Samenwerken

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie