In een context

De docent schrijft het onderwerp van de les op het bord. Ter introductie van de les schetst de docent een bepaalde situatie. Vervolgens stelt hij de vraag aan de studenten: hoe kan dit onderwerp in deze situatie behandeld worden? Het onderwerp is bijvoorbeeld “Het aanvragen van een uitkering”. De docent vertelt vervolgens het verhaal van een moeder van twee kinderen wiens man van haar wil scheiden. Vervolgens stelt de docent de vraag: Welke uitkeringen zou deze vrouw kunnen aanvragen en welke stappen moet zij nemen om deze uitkeringen aan te vragen? Deze opdracht kan in groepjes of klassikaal worden uitgevoerd. Vele studenten zullen waarschijnlijk nog geen kennis hebben van de verschillende uitkeringen en stappen die ondernomen moeten worden, maar zij kunnen wel op basis van voorkennis of vooroordelen zaken opschrijven. Vervolgens is het de bedoeling dat, wanneer er in groepjes is gewerkt, er een terugkoppeling wordt gegeven aan de klas. Welke keuzes heeft het groepje gemaakt en waarom?

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie