In het nieuws

De docent neemt een krantenartikel, nieuwsvideo of advertentie mee die betrekking heeft op het onderwerp wat deze les besproken wordt. De docent presenteert het bericht aan de klas en vraagt of de studenten het bericht eerder hebben gehoord en wat zij van het bericht vinden. Welke vragen roept dit bericht bij de studenten op? Welke feiten herkennen zij in het bericht? Na een korte discussie van zo’n vijf minuten kan de docent beginnen met de koppeling naar de lesstof. Het is van belang dat deze koppeling op een voor de student inzichtelijke manier gemaakt wordt. Voor de student moet het op dit moment duidelijk worden dat het bericht een link heeft met de te behandelen lesstof.

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Sociale- en culturele vaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie