Leren van elkaar

De klas wordt in twee helften verdeeld: groep A en groep B. Groep A krijgt een tekst te lezen over een bepaald onderwerp, groep B krijgt een video te zien over ditzelfde onderwerp.
Na tien minuten worden er tweetallen gevormd bestaande uit een student uit groep A en een student uit groep B. De studenten uit groep A leggen uit wat voor een tekst zij zojuist hebben gelezen. De studenten uit groep B maken aantekeningen en stellen vragen wanneer iets niet duidelijk is. Vervolgens wisselen de rollen. Na deze uitwisseling worden er viertallen gevormd met studenten uit de originele groepen A en B. De studenten uit groep A bespreken met elkaar de informatie die zij van hun medestudenten uit groep B hebben gehoord. De studenten uit groep B bespreken de informatie die zij van hun medestudenten uit groep A hebben gehoord en voegen hun aantekeningen samen. Zodoende krijgt iedere student informatie mee uit twee verschillende hoeken: vanuit een directe bron (tekst of video) en van een medestudent.

21st Century Skills

Kritisch denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie