Liegbeest

Tijdens de introductie op een onderwerp verwerkt de docent enkele onwaarheden in zijn verhaal. Het is aan de studenten om te achterhalen wat de onwaarheden in het verhaal van de docent zijn. Vertel wel aan de student hoeveel onwaarheden er zijn die zij moeten herkennen, anders zullen zij door de bomen het bos niet meer zien.
Deze werkvorm kan natuurlijk ook toegepast worden in een tekst of een eventuele video. Presenteer iets aan de studenten alsof het een waarheid is en vertel achteraf pas hoeveel onwaarheden er tussen de aangeboden video’s of teksten te vinden zou moeten zijn. Laat de studenten vervolgens op onderzoek uitgaan welke van de teksten of video’s niet op waarheid berusten.

21st Century Skills

Kritisch denken
Samenwerken
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven