Mijn leerdoel

De studenten gaan in een kring staan. De docent heeft een bolletje touw vast en legt het onderwerp van de les(sen) uit. Vervolgens stelt hij aan de studenten de vraag welke leervraag zij hebben voor deze les(sen) met betrekking tot het besproken onderwerp. Vervolgens gooit de docent het bolletje touw naar een student, maar houdt zelf het uiteinde van het touw vast, waardoor er tussen hem en de student een lijn wordt gespannen. De student benoemt vervolgens zijn leerdoel voor deze les. Vervolgens gooit de student het bolletje door naar een medestudent, maar houdt ook een stukje touw vast, waardoor de lijn wordt doorgetrokken tussen hem en zijn medestudent. Deze student benoemt ook zijn leerdoel. Dit wordt herhaald, waardoor er een web van leerdoelen ontstaat. Dit web symboliseert het feit dat alle leerdoelen met elkaar in verbinding staan en dat alle studenten kunnen leren van elkaars leerdoelen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie