Mindmap

Geef een groep studenten een vel papier waarop zij het onderwerp van de les duidelijk en groot in het midden schrijven. Vervolgens is het aan de studenten om begrippen, woorden, situaties en/of personen te noemen die hen uit deze les zijn bijgebleven. Deze worden op het vel geschreven. Door lijntjes te trekken wordt de relatie tussen de verschillende opgeschreven zaken aangegeven. Bijvoorbeeld: Het hoofdonderwerp is het maken van een bouwtekening. Een van de sub onderwerpen die hieronder vallen is het kunnen maken van een CAD-tekening. Tussen deze twee onderwerpen wordt een lijn getrokken. Onder het maken van een CAD-tekening kunnen ook weer diverse sub onderwerpen vallen welke door middel van een lijn verbonden worden aan het onderwerp daarboven: het maken van een CAD-tekening. Op deze manier krijgen de studenten een inzichtelijk overzicht over hetgeen zij hebben geleerd. Een mindmap is nooit klaar. Het zou dan ook mooi zijn wanneer de mindmaps na het maken zichtbaar blijven voor de studenten, zodat zij deze ook kunnen blijven aanvullen. Voor het maken van mindmaps zijn diverse online tools beschikbaar: Mindmup (www.mindmup.com) en Mindmeister (www.mindmeister.com) zijn enkele voorbeelden.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie