One minute note

Tijdens de overdracht van informatie wordt een minuut ingelast voor de studenten om aantekening te maken of zaken op te schrijven die zij in de periode voorafgaand aan de minuut hebben geleerd. Dit noemen we een “one minute note”. De docent stopt zijn uitleg, de video wordt gestopt of een andere onderbreking vindt plaats. Wenselijk is om iedere vijf minuten instructie af te wisselen met een one minute note. Op deze manier wordt de student gedwongen om op te schrijven wat hij heeft geleerd.
Na de uitleg wisselen de studenten met elkaar de verschillende one minute notes uit. Voor een student wordt zo inzichtelijk wat klasgenoten hebben meegenomen van een bepaalde uitleg en kan hij eventueel aanvullende aantekening maken. De one minute notes kunnen ook digitaal met elkaar gedeeld worden middels een Padlet of een Google drive document

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven