Op onderzoek uit

De docent heeft verschillende vragen geformuleerd. Deze heeft hij op verschillende kleuren kaartjes geschreven. De vragen die overlap met elkaar hebben staan op dezelfde kleur kaartjes geschreven. Iedere student krijgt een kaartje met een vraag. Deze vraag vergt dat de student op onderzoek uitgaat, omdat deze vraag niet met de aanwezige voorkennis te beantwoorden is. Ze krijgen een bepaalde tijd om het antwoord op deze vraag op te zoeken. Zodra deze tijd verstreken is worden de studenten met dezelfde kleuren kaartjes bij elkaar gevoegd. Aan hen wordt de vraag gesteld om uit te zoeken wat de vragen met elkaar te maken hebben en waarom de docent deze kaartjes als “overlappend” heeft beschouwd. Zodra zij dit hebben uitgevonden, krijgen de studenten de opdracht om een korte presentatie voor te bereiden voor de rest van de klas. In deze presentatie moeten zij ieder een toelichting geven op de door hen beantwoordde vragen en over het overlappende onderwerp.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie