Quiz

De studenten krijgen een door de docent voorbereidde quiz over de aangeleerde lesstof. In deze quiz kunnen verschillende soorten vragen voorkomen: meerkeuze vragen, goed of fout vragen, open vragen en benaderingsvragen. De quiz kan op verschillende wijzen uitgevoerd worden: fysiek en digitaal. Wanneer er voor een fysieke variant wordt gekozen kan er bij meerkeuzevragen gebruik gemaakt worden van kleurkaarten. Iedere kleur staat dan voor een bepaalde antwoordmogelijkheid. Deze kunnen ook bij goed of fout vragen gebruikt worden. Bij open vragen kunnen de studenten hun antwoord op een blaadje schrijven en deze omhoog houden. Ook kan er gebruik gemaakt worden van wisbordjes (kleine whitebords) waar de leerlingen hun antwoorden op schrijven.
Er zijn ook een groot aantal digitale tools om quizzes mee af te nemen. Kahoot (www.kahoot.it), Socrative (www.socrative.com) en Quizit (www.quizit.com) zijn enkele voorbeelden. Met deze online tools kunnen studenten middels hun smartphone of laptop hun antwoorden ingeven. Het fijne hieraan is dat de online tool ook direct de score bijhoudt en de student feedback geeft over het antwoord dat zij hebben gegeven.

21st Century Skills

Kritisch denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
ICT-basisvaardigheden
Mediawijsheid
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie