Relaties

De studenten krijgen een verzameling met strookjes overhandigd. Op deze strookjes staan verschillende begrippen, woorden, personen of andere zaken geschreven die betrekking hebben op het behandelde onderwerp. Er kunnen ook afbeelding op staan die een relatie hebben met het onderwerp. De studenten krijgen de opdracht om van deze verschillende strookjes een logisch geheel te maken door er een ordening in aan te brengen op een flap.
Dit doen de studenten door categorieën van de diverse strookjes te maken. Vervolgens kunnen zij door de strookjes in deze categorieën op te plakken en lijntjes tussen de diverse strookjes te trekken relaties aanbrengen tussen de begrippen, woorden, personen en/of afbeeldingen. Op deze lijntjes kunnen de studenten een korte tekst schrijven die de relatie tussen de twee strookjes verklaart. Wanneer alle studenten klaar zijn met het maken van hun flap kunnen zij in tweetallen de overzichten uitwisselen. De studenten dienen bij deze uitwisseling kritisch naar elkaars werk te kijken. Waarom heeft de medestudent deze keuze gemaakt en niet een andere? Na het uitwisselen kunnen er foto’s van de verschillende flaps genomen worden en deze kunnen vervolgens met de hele klas gedeeld worden, zodat iedere student inzicht heeft in de flaps van alle medestudenten.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie