Routekaart

Geef iedere student een A3 vel papier. De studenten krijgen allemaal de opdracht om een routekaart te tekenen van de afgelopen les(sen). Ten eerste schrijven zij hun beginpunt op. Met welk gevoel zijn zij aan deze les(sen) begonnen? Vervolgens tekenen de studenten een lijn tot het einde van het papier (deze mag kronkelen) welke leidt tot de afronding van de les(sen). Hier schrijven zij op met welk gevoel zij de les(sen) afsluiten. Vervolgens markeren de studenten op de lijn verschillende leermomenten. Dit doen zij door kruisjes neer te zetten op de lijn. Bij deze kruisjes schrijven zij kort op wat het leermoment voor hen inhield en waarom dit voor hen een leermoment was. Zij mogen hier een kleine tekening bij maken om het te verhelderen. Het is wenselijk om de kruisjes op de juiste plaats in de tijd tussen het beginmoment en het eindmoment te plaatsen. Zodra de student klaar is heeft hij een routekaart voor zichzelf getekend waarop hij zijn reis van begin- naar eindpunt inzichtelijk heeft gemaakt.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie