Selecteren

De studenten krijgen allemaal een tekst te lezen, een video te zien of een uitleg. Tijdens het lezen van de tekst, het bekijken van de video of het luisteren naar de uitleg schrijft iedere student de sleutelbegrippen op. Wat zijn volgens hem termen, woorden of personen die onthouden dienen te worden. Wanneer de student de tekst heeft gelezen, de video heeft gezien of de uitleg heeft beluisterd kijkt hij nogmaals naar de woorden die hij heeft opgeschreven. Hij schrijft deze woorden nog een keer over, maar nu met de betekenis erbij. Zodra hij dit heeft gedaan wordt de klas in groepjes van +/- vier studenten verdeeld. De studenten wisselen met elkaar de woorden uit die zij hebben opgeschreven. Met elkaar dienen zij tot een woordenlijst te komen van maximaal vijftien woorden die de tekst, video of uitleg het beste samenvatten.

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven