Sneeuwballen gooien

Alle studenten krijgen een wit vel papier. De docent geeft de studenten de opdracht om een vraag op te schrijven die zij aan de hand van de les nog hebben. Vervolgens wordt de studenten gevraagd een prop te maken van het papier waar zij op hebben geschreven. Vervolgens dient iedere student op te staan en door de ruimte te lopen. Wanneer de docent het zegt mag iedereen de prop die hij heeft gemaakt door de ruimte gooien. Vervolgens zet iedere student drie stappen en pakt de prop op die het dichtste bij ligt. De student pakt deze prop op en vouwt hem open. Vervolgens leest de student de vraag die op het papier staat en probeert de vraag die erop staat te beantwoorden. De student krijgt hier 1 minuut de tijd voor. Wanneer de student de vraag niet kan beantwoorden vouwt hij het vel weer tot een prop en houdt hij de prop met zijn hand in de lucht. Een andere student die de vraag op zijn papier ook niet kan invullen kan nu naar deze student toelopen en van blad verwisselen.
Mocht er geen andere student zijn om het papier mee te verwisselen dan kan de docent inspringen om te helpen met het beantwoorden van de vraag.
Op de proppen (sneeuwballen) kunnen eventueel ook andere zaken komen te staan om de les te evalueren. Zo kunnen er bijvoorbeeld tips voor de docent op het papier geschreven worden, zaken die de student heeft geleerd, etc.

21st Century Skills

Kritisch denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie