Spiekbrief

De studenten krijgen de opdracht om een spiekbriefje te maken voor de toets die zij zullen krijgen over een bepaald onderwerp. Dit spiekbriefje moet op een post-it passen. De docent deelt aan iedere student een post-it uit. De studenten moeten door middel van hun boeken, aantekeningen en overige materialen een spiekbriefje maken met daarop zaken waarvan zij denken dat deze hen zullen ondersteunen bij het maken van de toets. Het is vervolgens aan de docent om te bepalen of de studenten de spiekbriefjes ook daadwerkelijk mogen gebruiken bij het maken van de toets of niet. Wanneer het in een toets bijvoorbeeld vooral om het toepassen van kennis gaat, dan hoeft het geen probleem te zijn wanneer studenten een spiekbriefje gebruiken. De student wordt namelijk bevraagd op het toepassen en niet op het reproduceren van kennis. Het spiekbriefje dient dan als een houvast tijdens het maken van de toets.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Werk exploratie