Tableau

In deze werkvorm krijgt een groep studenten de opdracht om een bepaalde situatie, een begrip of een proces uit te beelden. Het is aan de docent om te beslissen welke middelen de studenten hiertoe tot hun beschikking krijgen. Zo kan de student verteld worden dat zij enkel hun eigen lichaam mogen gebruiken. Het kan ook zijn dat de studenten alleen maar gebruik mogen maken van alle voorwerpen die in een lokaal te vinden zijn. Er kan echter ook voor gekozen worden om de studenten geen enkele restrictie op te leggen wanneer het aankomt op het gebruik van materialen. Afhankelijk van de grote van de opdracht kan de studenten een bepaalde tijd gegeven worden om aan de uitwerking van het tableau te werken. Zodra de studenten het tableau klaar hebben dient het gepresenteerd te worden aan de rest van de klas. Het is nu aan de rest van te klas om te raden welke situatie, begrip of proces is getracht uit te beelden.

21st Century Skills

Creatief denken
Communiceren
Samenwerken

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie