Tik, Tik, Tik, Boem!

In deze werkvorm gaat een groep studenten in een kring zitten. De docent heeft enkele vragen voorbereid welke door de studenten moeten worden beantwoord. Er is echter een factor die maakt dat de studenten de vraag zo snel mogelijk willen beantwoorden: de bom.
Deze bom kan ieder mogelijk voorwerp zijn en zal van student naar student met de klok mee doorgegeven worden. Door de docent wordt van tevoren een kookwekker ingesteld. Voor de studenten is het niet duidelijk wanneer deze kookwekker zal afgaan. Wanneer de student “de bom” vastheeft moet hij de vraag beantwoorden. Wanneer de student echter de bom vastheeft wanneer de kookwekker afgaat, dan heeft hij verloren omdat de bom op dit moment “ontploft”. Zodra een student een vraag goed heeft en de kookwekker is nog niet afgegaan, dan geeft hij de bom door aan de student die links van hem zit.
Het spel kan een extra spelelement krijgen door met dobbelstenen te werken. Iedere student die aan de beurt is moet dan eerst dobbelen om bijvoorbeeld een categorie vast te stellen. De dobbelsteen kan ook gebruikt worden na het goed beantwoorden van een vraag. Het aantal ogen bepaalt dan hoeveel plaatsen de bom opschuift, in plaats van dat deze aan de student die direct links zit wordt gegeven.

21st Century Skills

Kritisch denken
Probleem oplossen
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie