Venndiagram

De leerlingen krijgen een afbeelding van twee half overlappende cirkels aangeboden. De cirkel zijn dusdanig afgebeeld dat er drie vlakken ontstaan: een linker vlak van de linker cirkel, een midden vlak waar de twee cirkels elkaar overlappen en een rechter vlak van de rechter cirkel. Bij aanvang van de les schrijft de docent het onderwerp van de les op het bord. De student schrijft in het linker vlak de zaken op die hij al van dit onderwerp weet. Vervolgens gaat de student aan de slag met de activiteiten die de docent heeft bedacht. Aan het einde van de les pakt de student het blad er weer bij. In het rechter vlak schrijft hij op wat hij deze les geleerd heeft. Tot slot schrijft de student in het midden vlak (de twee overlappende cirkels) op wat de relatie is tussen hetgeen hij in het linker vlak heeft geschreven en het geen hij in het rechter vlak heeft geschreven. Waar zit voor de student de overlap tussen deze twee en welke relatie hebben de twee tot elkaar?

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie