Vier vragen evaluatie

De docent hangt door de lesruimte vier verschillende flappen op. Op deze flappen staan vier verschillende vragen. Deze vragen kunnen betrekking hebben op de lesinhoud, maar ook op de lesvorm. Verdeel de klas in vier verschillende groepen. Het is aan hen om samen tot een gezamenlijk antwoord te komen op de vraag die op de flap te zien is. Iedere groep krijgt drie minuten om te overleggen over hetgeen zij op de flap gaan schrijven. Na deze drie minuten krijgt de groep een minuut om op de flap te schrijven wat zij hebben overlegd. Zodra dit gebeurt is koppelt iedere groep aan de rest van de klas terug wat zij op de flap hebben geschreven en waarom zij dit hebben opgeschreven. Eventueel zou u uit de andere groepen dan de groep die presenteert een student kunnen aanwijzen die reageert op hetgeen wat er door de andere groep is opgeschreven. Kan deze student zich hier in vinden? Of heeft hij nog een aanvulling?

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie