Vragendomino

De studenten gaan in verschillende groepjes een dominospel maken met daarop verschillende vragen en antwoorden. Het is de bedoeling dat de studenten eerst een lijst met +/ 25 vragen en de daarbij behorende antwoorden maken. Deze vragen moeten betrekking hebben op de lesstof die behandeld wordt. Vervolgens gaan de studenten een dominospel van deze vragen maken. Eerst worden er evenveel dominosteentjes gemaakt als dat er vragen zijn. De steentjes kunnen gewoon van papier gemaakt worden of van karton. De steentjes dienen rechthoekig van vorm te zijn en met een streep in twee├źn verdeeld te worden. Aan de ene kant van de streep schrijven de studenten een vraag, aan de andere kant van de streep schrijven zij een antwoord. Dit antwoord mag niet het antwoord op de vraag zijn die op hetzelfde steentje is terug te vinden! Zodra alle steentjes zijn gemaakt husselen de studenten deze goed door elkaar en overhandigen ze hun dominospel aan een groep medestudenten. Zij krijgen op hun beurt weer een ander spel overhandigd. De studenten spelen het spel dat zij van hun medestudenten hebben gekregen. Dit kan eventueel herhaald worden totdat alle studenten alle dominospellen hebben gespeeld.

21st Century Skills

Kritisch denken
Creatief denken
Probleem oplossen
Communiceren
Samenwerken
Zelfregulering
ICT-basisvaardigheden
Informatievaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie