Wandel en Wissel

De studenten krijgen allemaal een blaadje en een pen en lopen door het lokaal totdat de docent “STOP!” roept. De studenten moeten nu snel een duo vormen met de medestudent die het dichtste bij hen staat. De docent stelt een vraag of geeft een snelle opdracht welke betrekking heeft op de gegeven les en welke het duo vervolgens moet uitvoeren of beantwoorden. De studenten krijgen maximaal een halve minuut om de opdracht uit te voeren of de vraag te beantwoorden. Zij schrijven het antwoord op de vraag/opdracht op het blaadje. Vervolgens roept de docent “WISSEL!” de studenten gaan nu weer lopen totdat de docent weer “STOP!” roept. De studenten maken nu een nieuw duo met de medestudent die het dichtste bij hen staat. De docent stelt vervolgens weer een vraag of geeft een opdracht en de studenten beantwoorden deze binnen een halve minuut op hun vel. Dit kan enkele malen herhaal worden, zolang de tijd het toestaat. Aan het einde leveren de studenten het blaadje met hun naam erop in bij de docent. Deze kan vervolgens controleren of de lesstof goed is aangekomen bij de studenten.

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Netwerken
Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie