Wat ben ik?

De studenten krijgen bij binnenkomst een post-it op hun rug geplakt. Op deze post-it staat een begrip, persoon of term geschreven die betrekking heeft op de stof die wordt behandeld. Het is aan de studenten om te raden wat er op hun kaartje staat. Dit kunnen zij doen door vragen te stellen aan hun medestudenten. Om het moeilijker te maken kan de  studenten de restrictie opgelegd worden om per medestudent slechts één vraag te mogen stellen. Een andere restrictie kan zijn dat de vragen van de studenten alleen met ja of nee beantwoord mogen worden.  Zodra een student heeft geraden wat er op zijn kaartje staat, haalt hij bij de docent een ander kaartje. Deze werkvorm blijft doorlopen totdat de door de docent vastgestelde tijd is verstreken. Het advies is om deze werkvorm vijf minuten te laten duren.

21st Century Skills

Creatief denken
Communiceren
Zelfregulering
Sociale- en culturele vaardigheden

Loopbaancompetenties

Netwerken
Werk exploratie