Wat wil je leren?

Bij binnenkomst staat het onderwerp van de les op het bord geschreven. De docent vraagt aan de studenten om op te schrijven wat zij over dit onderwerp willen leren. Geef de studenten een minuut de tijd om hun leervraag voor zichzelf op te schrijven. Vervolgens kunnen de leervragen geïnventariseerd worden. Dit kan op verschillende manieren. Zo kunnen de studenten hun leervragen zelf op het bord schrijven, kunnen zij deze delen op een Padlet of kunnen zij deze op een blaadje schrijven en aan de docent overhandigen.  
Belangrijk hierbij is dat de studenten inzicht krijgen in elkaars leervragen. Als docent is het goed om in de daaropvolgende lessen aandacht te geven aan de leervragen.

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven
Werk exploratie