Weten, willen weten, wat heb ik geleerd?

Deze werkvorm bestaat uit drie fases. Bij binnenkomst staat het onderwerp dat behandeld zal worden op het bord. De studenten krijgen vervolgens een blad waarop drie verschillende kolommen zijn aangebracht: “Weten”, “Willen weten” en “Wat heb ik geleerd?”. Om te beginnen vullen de studenten de eerste kolom in. Wat denken zij al te weten over het onderwerp? De studenten schrijven hier tenminste drie dingen op. Vervolgens vullen de studenten de tweede kolom in: “Willen weten”. Wat willen de studenten over dit onderwerp te weten komen. Zodra de studenten deze twee kolommen hebben gevuld zal de les starten.
Aan het einde van de les pakken de studenten het blaadje er weer bij en schrijven zij op wat zij deze les hebben geleerd. Bij het verlaten van de klas leveren de studenten de blaadjes in bij de docent. Deze krijgt op deze manier een goed inzicht van de aanwezige voorkennis, de leervragen van de student en hetgeen de studenten deze les hebben geleerd.

21st Century Skills

Kritisch denken
Communiceren
Zelfregulering

Loopbaancompetenties

Kwaliteiten
Motieven